Delivery hours TUS - FRI: 7:30 - 19:30 / SUN & MON: 8:00 - 17:00

Your cart is empty

Continue Shopping

G1 - Be SMART (Romain, Swiss chard, Celery, Apple, Pear, Pineapple, Lime)

65,000.000₫

Romain, Swiss chard, Celery, Apple, Pear, Pineapple, Lime / Cải Romain, Cải cầu vồng, Cần tây, Táo, Lê, Thơm, Chanh


Weight loss, detox, diabetes prevention, strong bone, anti-insomnia / Giảm cân, thải độc, ngừa tiểu đường, chắc xương, chữa mất ngủ

Other products