Delivery hours TUS - FRI: 7:30 - 19:30 / SUN & MON: 8:00 - 17:00

Your cart is empty

Continue Shopping

S11 - CHILL OUT (Avocado, Red dragon fruit)

55,000.000₫

Avocado, Red dragon fruit, Yogurt / Bơ sáp, Thanh long ruột đỏ, Sữa chua


Glowing skin, digestive aid, diabetes control, health improvement /Đẹp da, hỗ trợ tiêu hoá, kiểm soát đường trong máu, tăng cường sức khoẻ

Other products