Delivery hours TUS - FRI: 7:30 - 19:30 / SUN & MON: 8:00 - 17:00

Your cart is empty

Continue Shopping

AUTUMN HARVEST

80,000.000₫

Sauteed Kale, Pumpkin, Purple sweet potato, Onion, Peanut / Salad xào với Cải xoăn, Bí đỏ, Khoai lang tím, Hành tây và Đậu phộng

* Choice of 1 sauce (Chọn 1 loại nước sốt):
Honey Mustard
Ranch
Mayonnaise yogurt
Sesame
Spicy cheddar

* Extra Options:

Extra Bacon: 12,000đ
Extra Pork Ham: 12,000đ
Extra Chicken Ham: 15,000đ
Extra Chicken: 12,000d
Extra Shrimp: 22,000d
Extra Cheddar: 8,000đ
Extra Tuna: 12,000đ
Extra Camembert: 12,000đ
Extra Egg: 6,000đ
Extra sauce - Honey Mustard: 8,000đ
Extra sauce - Ranch: 8,000đ
Extra sauce - Mayonaise Yogurt : 8,000đ
Extra sauce - Sesame: 8,000đ
Extra sauce - Spicy Cheddar: 8000đ
Extra Bánh mì: 6,000đ

Other products

80,000.000₫

85,000.000₫

95,000.000₫

75,000.000₫

75,000.000₫

80,000.000₫